Om Fruentimmer
af Friherre Adolph Knigge
1857


De fleste fruentimmer ville bestandig underholdes på en behagelig måde. Man kan gjerne rose en gammel matrones skjønhed, man kan gjerne antage moderen for datteren, uden at de derfor ville rive øjnene ud på os. Fruentimmernes alder er et kildent punkt. Man gjør bedst i aldeles ikke at røre ved den streng.

***

Nysgjerrigheden udgjør en mægtig drivfjeder i den kvindelige charakter. Chesterfield siger: "Dersom du vil indsmigre dig hos fruentimmerne, da betro dem en hemmelighed."

***

Selv de ædleste fruentimmer have flere luner og en mindre jævn sindsstemning end vi mænd. Grunden hertil ligger i pirreligere nerver, der ere lettere at sætte i bevægelse til alle slags sindsstemninger, samt en svagere legemsbygning, der er udsat for mange ubehagelige følelser, som vi aldeles ikke kjende. Tål disse forbigående luner, men vogt jer for i sådanne øjebliks forstemthed at være påtrængende eller i utide at ville anbringe vittigheder eller trøst.

***

Fruentimmerne finde et vist behag i små drillerier, og selv de personer, der ere dem kjærest, ville de gjerne forårsage urolige øjeblik. Grunden hertil ligger ligeledes i deres luner og ikke i et ondt hjerte.

***
Man har så ofte sagt, at en uædel kvindes hævn er frygtelig, grusom, vedvarende og ikke let at forsone, at jeg næsten ikke finder det nødvendigt at gjentage det. Man skulle næppe tro, hvilke midler slige furier kunne opfinde for at martre og forfølge en ærlig mand, af hvem de tro sig fornærmede, eller til hvilke lave midler de tage deres tilflugt.

***

Jeg burde egentlig også sige noget med hensyn til at omgås virkelige koketter og letfærdige fruentimmer, men dette ville føre mig for vidt og næppe være umagen værd. De snarer, for hvilke en ung mand i denne henseende må vogte sig, ere utallige.

***

Jeg må tilstå, at jeg bestandig føler en slags feberkulde, når man i et selskab bringer mig sammen med en dame, der gjør store fordringer på at være skjønånd eller endog på at være lærd. Gid fruentimmerne dog ville betænke, hvor langt større interesse de for dem vække, der holde sig til naturens bestemmelse og ved tro opfyldelse af deres kald udmærke sig mellem deres medsøstre. Hvad hjælper det dem at ville kappes med mænd i fag, de ikke ere voxne, og hvortil de som oftest mangle de første grundbegreber, som allerede i barndommen blive indprentede drengene?

***

Det kvindelige kjøn besidder i langt højere grad end vi den gave at kunne skjule sine virkelige tanker og følelser. Selv fruentimmer med mindre skarp forstand have undertiden en særegen færdighed i den kunst at forstille sig. Man bør dog ikke bebrejde dem det, når de undertiden synes anderledes end de ere, men man bør tage hensyn dertil, når man omgås dem. Man bør ikke tro, at den, de behandle med mærkelig kulde, er dem ligegyldig, eller at de interessere sig særdeles for den, som de synes at udmærke og med hvem de offentligt omgås fortroligt. Undertiden gjøre de netop dette for at skjule deres spil. Der udfordres et dybt studium af det kvindelige hjerte, en mangeårig omgang med de finere af dem, til fuldkommen at dechiffrere dem.


Tilbage til forsiden