Lidt om farver


Primærfarverne er: rød, gul og blå.

Komplementærfarverne dannes således:

Komplementærfarve til rød:     gul + blå = grøn
 
Komplementærfarve til gul:     rød + blå = violet

Komplementærfarve til blå:     rød + gul = orange

I henhold til loven om kontraster opnår en farve sin højeste intensitet, når den anbringes nær sin komplementærfarve. Men medens to komplementærfarver forhøjer hinanden ved nærhed, ødelægger de hinanden ved at blive blandet.
Komplementærfarver blandet ligeligt giver gråt. To komplementærfarver blandet i ulige dele ødelægger hinanden delvis og giver en brudt farve, som er en variant af gråt, en tertiærfarve.
Loven om
komplementærfarver tillader en farve at blive tonet ned eller intensiveret uden at blive snavset. Uden at røre farven selv kan man forstærke eller neutralisere den ved at ændre de tilstødende farver.
Hvis man sætter to ens, rene farver af forskellig styrkegrad sammen - som f.eks. mørk rød og lys rød - opnår man a) en kontrast gennem styrkegraden og b) en harmoni gennem ligheden af farvetone. To farver, som ikke står godt sammen, kan adskilles af hvidt, der tjener som mellemled og forener dem.

Æstetik

Munterhed:      lyse toner, varme farver, opadgående linier.
Ro:                   lige mange lyse og mørke toner, lige mange varme og kolde farver,
                         vandrette  linier.
Tristhed:          flest mørke toner, flest kolde farver, nedadgående linier.